Saturday, April 24

Malaysian Educators Selection Inventory Test ( Medsi Test )

Ya, Tidak, Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju, Tepat Sekali Dengan Diri Saya, Tepat Dengan Diri Saya, Tidak Tepat Dengan Diri Saya, Sanggat Tidak Tepat Dengan Diri Saya. -Sila hitamkan pada yang berkenaan, jika kurang pasti sila mengikut keselesaan anda. :)

EA021/122

300 soalan.

1 jam.

24 April 2010

2-3 petang.

( fiuuh.. lega dah buat.. Interview di Tanjung Malim pula.. ) :)

No comments:

Post a Comment